• Процедура за прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018 г. – план-прием, критерии за класиране, график на дейностите

  • Заявление за кандидатстване в първи клас за учебната 2017-2018

  • Заявление за записване в първи клас през учебната 2017-2018 г.

  • Заявление за записване в предучилищната подготвителна група за учебната 2017-2018 г.

  • Заявление за приемане в други класове